Royel Otis Releases

album cover

2024-02-09: Royel Otis – PRATTS & PAIN (Album)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2024-01-29: Royel Otis – Murder on the Dancefloor (triple j Like A Version) (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2024-01-19: Royel Otis – Royel Otis covers Sophie Ellis-Bextor 'Murder on the Dancefloor' for Like A Version (Broadcast)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2023-10-06: Royel Otis – Fried Rice (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2023-07-18: Royel Otis – Adored (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2023-03-31: Royel Otis – Sofa Kings (EP)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2022-08-05: Royel Otis – Bar & Grill (EP)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2022-06-02: Royel Otis – Bull Breed (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2022-03-10: Royel Otis – Oysters in My Pocket (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2022: Royel Otis – Kool Aid (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

Next 10 »