Foxes Releases

album cover

2022-02-11: Foxes – The Kick (Album)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2021-10-13: Foxes – Dance Magic (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2021-09-15: Foxes – Sister Ray (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2021-04-01: Foxes – Friends in the Corner EP (EP)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2021-03-17: Foxes – Kathleen (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2020-12-04: Foxes – Hollywood (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2020-09-02: Foxes – Friends in the Corner (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2020-07-29: Foxes – Woman (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2020-05-20: Foxes – Love Not Loving You (Single)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

album cover

2016-02-05: Foxes – All I Need (Album)

Amazon: CanadaDeutschlandFranceUnited KingdomUnited States

Next 10 »